loader

Bulgaria-Sofia: Guard services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Guard services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Guard services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Guard services
Contract notice
2018/S 231-528717
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Guard services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Осъществяване на физическа денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ Пловдив. Bulgaria Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника Bulgaria Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК Bulgaria Осъществяване на жива денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ — Габрово Bulgaria Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна дейност (СОТ) и жива денонощна невъоръжена охрана на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ Хасково Bulgaria Осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ — Добрич, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на СОД Bulgaria Охрана на общински обекти за 2020—2021 г. по 4 обособени позиции Bulgaria Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции Bulgaria Осигуряване на охрана на сградата на ТП на НОИ — Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. „Скайлер” № 5, с изградена СОТ Bulgaria Охрана при транспортиране на ценни пратки (пари) за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД за срок от 3 години, съдържаща 3 (три) обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans