loader

Bulgaria-Sofia: Construction work

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Construction work has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Construction work
Contract Award
2018/S 231-527105
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изграждане, на навес за помен в гробищен парк „Нови гробища“, гр. Благоевград Bulgaria Ремонт на помещение в административната сграда на ОПУ Добрич Bulgaria „Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“ Bulgaria Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР — МВР, находяща се в гр. София, ул. „Антим І“ № 5 Bulgaria Изпълнение на строително-монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч Bulgaria Ремонт на санитарните възли в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура. Bulgaria Въвеждане на мерки по енергийна ефективност, ремонтно-възстановителни и строително монтажни дейности на сгради в „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД Bulgaria „Инженеринг — изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв. Сарафово, гр. Бургас“ Bulgaria Изпълнение на инженеринг на обект „Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на блок А и Б и топла връзка за сграда за предоставяне на соц. услуги“ Bulgaria Текущ ремонт на 2 обекта по проект „Сигурност в общността“, осъществяван по ОПРР 2014—2020 г., по 2 обособени позиции. Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans