loader

Poland-Warsaw: Tree-cutting services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Tree-cutting services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Tree-cutting services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Tree-cutting services
Contract Award
2018/S 231-528511
Poland-Warsaw
3 Dec 2018
English
Tree-cutting services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Usługi wycinania drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 r. Poland Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów w ramach inwestycji budowa gazociągu Polska – Litwa DN 700 MOP 8,4 MPa – odcinek południowy Poland Wycinka drzew i krzewów z terenu inwestycji pn. Rewitalizacja terenów powojskowych w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik Poland Wycinka podrostu drzew i krzewów z terenu rezerwatów przyrody „Skałki Stoleckie” i „Wilcza Góra” Poland Usługa wycinki drzew z podziałem na 5 zadań. CPV 77211400-6. Poland Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Poland Wycinka, okrzesywanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych na terenie działania Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 19 części Poland Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów w ramach Inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu Polska–Litwa, odcinek północny” Poland Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarach Natura 2000: Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 i Torfowisko Pobłockie PLH220042 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i ga... Poland Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów w obszarach Natura 2000 Lasy Sobiborskie PLH060043 i Ostoja Parczewska PLH06010, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16-04 (...) Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans