loader

Bulgaria-Sofia: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
Contract Award
2018/S 231-528835
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на арматура за АС проводници, в това число клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове Bulgaria Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение Bulgaria „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на въздуха“ Bulgaria Доставка на токови измервателни трансформаторни комплекти 3х (Х/5)А, клас на точност 0,5, за вертикален предпазител-разединител Bulgaria Доставка на система за орбитално заваряване Bulgaria Доставка на 2 броя преса за кербоване Bulgaria Доставка на уред за измерване на омическото съпротивление на намотките на силов трансформатор Bulgaria Доставка на сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните за кабелни електропроводи СрН с непосочно действие Bulgaria Модернизация (ретрофит) на ПС „София център“ 110/10 kV, включително проектиране, доставка и монтаж на оборудване, реконструкция и въвеждане в експлоатация на нови вериги за телемеханика Bulgaria Доставка на медицинска апаратура — високоспециализиран ултразвуков апарат за съвременна диагностика в акушерството и гинекологията, за нуждите на „ДКЦ 2 Сливен“ ЕООД Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans