loader

Bulgaria-Sofia: Construction work

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Construction work has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Construction work
Contract notice
2018/S 230-525132
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
3 Jan 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт „Дерманци“ към ОПУ Ловеч Bulgaria Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт „Микре“ към ОПУ Ловеч Bulgaria Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект FloodGuard Bulgaria Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Златарево“ Bulgaria Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел — прод. в „Доп. инфо.“ Bulgaria „Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. „Дунав“ — „Брезовско шосе“ Bulgaria Инженеринг — проектиране, строителство, доставка на оборудване и авторски надзор при изграждане на... Продължава в раздел VI.3). Bulgaria Проектиране и изпълнение на строителството във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Ловеч — етап 2 Bulgaria Изпълнение на СМР за обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-724 с идентификатор 10135.4504.724, кв. 12а по плана на ж.к. „Влади Bulgaria Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Красно село“ във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans