loader

Lot 1 - Materials for the current repair of observation wells Lot 2 - Spare parts for drilling rigs lot 3 - Construction materials for repair construction

World Biggest Tenders Source

This tender with title Lot 1 - Materials for the current repair of observation wells Lot 2 - Spare parts for drilling rigs lot 3 - Construction materials for repair construction has been published on Bidding Source portal dated 02 Jan 2019 for the country of Azerbaijan. It has been categorized on Construction materials & Wells construction work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Lot 1 - Materials for the current repair of observation wells Lot 2 - Spare parts for drilling rigs lot 3 - Construction materials for repair construction
Open Bid
Azerbaijan
2 Jan 2019
21 Jan 2019
Azerbaijani
Construction materials , Wells construction work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Subartezian quyularının elektrik avadanlıqlarının təmiri və sazlanması işləri -- Repair and adjustment of electrical equipment of subartesian wells Azerbaijan Lot_6 Ərəbli kanalının (PK24+00-PK44+00; L=2,0 km) beton üzlüyünün və üzərindəki qurğularla birlikdə əsaslı təmiri işinin satınalınması -- Lot_6 Procurement of concrete pavement of Arabli canal (PK24 + 00-PK44 + 00; L = 2,0 km) and overhaul work with equipment on it Azerbaijan CARİ TƏMİR İŞLƏRİ ÜÇÜN TİKİNTİ MATERİALLARININ SATIN ALINMASI -- PURCHASE OF CONSTRUCTION MATERIALS FOR CURRENT REPAIRS Azerbaijan ƏSASLI TƏMİR İŞLƏRİ ÜÇÜN TİKİNTİ MATERIALLARININ SATIN ALINMASI -- PURCHASE OF BUILDING MATERIALS FOR MAJOR REPAIRS Azerbaijan Subartezian quyularında çəpərləmə və quyu başlıqlarının təmiri işləri -- Fencing and wellhead repair work in subartesian wells Azerbaijan Lot_2 Torpaq məcralı Allahdad kanalının (PK30+70-PK65+70; L=3,5 km) əsaslı təmiri üçün tikinti materiallarının satınalınması -- Lot_2 Procurement of construction materials for overhaul of Allahdad canal (PK30 + 70-PK65 + 70; L = 3.5 km) Azerbaijan Mülki-inzibati binaların,hidrotexniki qurğuların cari təmiri üçün mal-materialların və nasos stansiyaları,maşın-mexanizmlərin ehtiyyat hissələrinin alınması -- Purchase of materials and pumping stations, spare parts for machinery for the current repair of civil and administrative buildings, hydraulic structures Azerbaijan Mülki-inzibati binaların,hidrotexniki qurğuların cari təmiri üçün mal-materialların və nasos stansiyaları,maşın-mexanizmlərin ehtiyyat hissələrinin alınması -- Purchase of materials and pumping stations, spare parts for machinery for the current repair of civil and administrative buildings, hydraulic structures Azerbaijan Azerbaijan - Construction materials Azerbaijan Tikinti materiallarının satın alınması -- Purchase of construction materials Azerbaijan
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans