loader

Poland-Gdansk: Architectural design services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Gdansk: Architectural design services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural design services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Gdansk: Architectural design services
Contract notice
2019/S 001-000680
Poland
Poland-Gdansk
3 Jan 2019
4 Feb 2019
English
Architectural design services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Opracowanie dokumentacji na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy Alei Grunwaldzkiej 6A i 8 Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich. -- Architectural design services Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich na odc. ul. Kazury 4-ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury w Warszawie -- Architectural design services Poland Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę oraz termomodernizację budynku przy ulicy Gościnnej 17 wraz z budynkiem harcówki, a także sprawowanie nadzorów -- Architectural design services Poland OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ -- Architectural design services Poland Opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV (z powiązaniem z KSE i linią kolejową), mat. do uzyskania dec. lokalizacyjnych i warunków przyłączenia oraz dokum. zamówienia -- Architectural design services Poland „Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej w ramach projektu Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020. -- Architectural design services Poland Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu nowego obiektu Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednodniowych (...) -- Architectural design services Poland Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Łowickiej 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami -- Architectural design services Poland Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wschodniej obwodnicy Gąbina -- Architectural design services Poland Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rozbiórkę budynku B KW PSP w Toruniu w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa siedziby KW PSP w Toruniu -- Architectural design services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans