loader

Poland-Krakow: Printing and delivery services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Krakow: Printing and delivery services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Printing and delivery services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Krakow: Printing and delivery services
Contract notice
2019/S 001-000677
Poland
Poland-Krakow
3 Jan 2019
4 Feb 2019
English
Printing and delivery services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Dodruk i dostawa opracowania pn. „Atlas hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego” -- Printing and delivery services Poland Wykonanie projektu graficznego, druk i dostaw, dwóch numerów periodyku „Innowacyjny Start” -- Printing and delivery services Poland Druk i dostawa papieru firmowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. -- Printing and delivery services Poland Druk i dostawa książek dla dzieci oraz broszur dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na trzy części: cz. 1, cz. 2 i cz. 3 -- Printing and delivery services Poland Wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2023 -- Printing and delivery services Poland Wykonanie ośmiu partii PAKIETÓW książek -- Printing and delivery services Poland Usługa kompleksowego przygotowania Kwartalnika Prawa Międzynarodowego - w podziale na 2 części. -- Printing and delivery services Poland Usługa druku etykiet urzędowych i etykiet-paszportów urzędowych dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa -- Printing and delivery services Poland Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą. -- Printing and delivery services Poland Wizualizowanie, drukowanie i kopertowanie dokumentów oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego w latach 2022 – 2024 z opcją przedłużenia -- Printing and delivery services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans