loader

Poland-Bochnia: Engineering design services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Bochnia: Engineering design services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Bochnia: Engineering design services
Contract notice
2019/S 001-000660
Poland
Poland-Bochnia
3 Jan 2019
7 Feb 2019
English
Engineering design services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót. -- Engineering design services Poland Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót -- Engineering design services Poland Oprac. dok. na rozbudowę ul. Zawiszy od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów z budową drogi do ul. Boya Żeleńskiego, z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnienie (na prawach opcji) nadz. aut. nad robotami -- Engineering design services Poland WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO - ZADANIE 1 oraz WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - ZADANIE 2 -- Engineering design services Poland Wykonanie dokumentacji projektowej-PB i PW wraz z uzyskaniem ZRiD dla zadania pn.: Rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej Nr 473 na terenie gminy Grabica z podziałem na zadania -- Engineering design services Poland Wykonanie dokumentacji projektowej „ Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie" -- Engineering design services Poland Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Malbork ul. Jesionowa, w ramach zadania modernizacyjnego; SG/00084812 -- Engineering design services Poland Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania al.Powstańców Warszawy z ul.Kwiatkowskiego i ul.Podwisłocze wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego -- Engineering design services Poland Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej. -- Engineering design services Poland Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silnica – Silniczka” -- Engineering design services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans