loader

Poland-Warsaw: Steam turbines

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Steam turbines has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Steam turbines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Steam turbines
Contract notice
2019/S 002-002391
Poland
Poland-Warsaw
3 Jan 2019
5 Feb 2019
English
Steam turbines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie przemysłowej, jednokadłubowej, jednopowłokowej, trójstopniowej, przeciwprężnej, bezupustowej, akcyjnej turbiny parowej o mocy 1 MW z częściowym -- Steam turbines Poland Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie przemysłowej, jednokadłubowej, jednopowłokowej, trójstopniowej, przeciwprężnej, bez upustowej, akcyjnej turbiny parowej o mocy 1MW z częściowym -- Steam turbines Poland Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Poland Optymalizacja turbozespołu parowego bloku BB20p pod katem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia kotła Poland Wykonanie modernizacji urządzeń pomocniczych bloku BC-1 w Elektrociepłowni Wrocław- KOGENERACJA S.A. Poland Wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji urządzeń pomocniczych TG-2 w Elektrociepłowni Wrocław Poland Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Poland Remont średni rozszerzony turbozespołu nr 7 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Poland Remont kapitalny turbozespołu TG-5 oraz urządzeń pomocniczych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Poland Remont średni turbozespołu nr 4, urządzeń maszynowni bloku nr 1 oraz urządzeń ciepłownictwa w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans