loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Romania-Bucharest: Cadastral surveying services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Romania-Bucharest: Cadastral surveying services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Romania. It has been categorized on Cadastral surveying services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Romania-Bucharest: Cadastral surveying services
Contract notice
2019/S 017-036124
Romania
Romania-Bucharest
27 Jan 2019
11 Mar 2019
English
Cadastral surveying services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Acord-cadru de servicii cadastrale de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare cadastrale de pe raza Unității Administrativ Teritoriale comuna Cernica judet Ilfov în extravilan și in intravilan. -- Cadastral surveying services Romania SERVICII DE CADASTRU, TOPOGRAFIE ȘI CARTOGRAFIE DIGITALĂ -- Cadastral surveying services Romania Acord-cadru de servicii cadastrale de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare cadastrale de pe raza Unității Administrativ Teritoriale comuna Cernica judet Ilfov în extravilan și in intravilan. -- Cadastral surveying services Romania Servicii de evaluare, cadastrare si intabulare a 808 strazi aflate in administrarea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti -- Cadastral surveying services Romania Documentații cadastrale pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor cu destinație de drum aparținând domeniului public/privat al municipiului Cluj-Napoca și elaborarea lucrărilor de specialitate - documentații topografice pentru recepția suportului topografic al PUZ, PUD, AC/AD, CU -- Cadastral surveying services Romania SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR -- Cadastral surveying services Romania „Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor proprietate privata/publica, care constituie coridorul de expropriere lucrarii de utilitate publica „Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd ” -- Cadastral surveying services Romania Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Corbeanca în cadrul “Programului national de cadastru și carte funciară” și achiziția unei platforme informatice destinata publicului -- Cadastral surveying services Romania Servicii de cadastru si servicii de topografie pentru imobile din domeniul public si privat al UAT Cernavoda -- Cadastral surveying services Romania Achiziție de Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din cadrul UAT Fagaras si modernizarea sistemelor informatice -- Cadastral surveying services Romania
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans