loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Suwałki: Refuse and waste related services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Suwałki: Refuse and waste related services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Suwałki: Refuse and waste related services
Contract notice
2019/S 017-036087
Poland
Poland-Suwałki
27 Jan 2019
27 Feb 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Successive collection (disposal and management) of waste generated in the process of thermal processing of municipal waste at the Municipal Waste Thermal Treatment Plant (ZTPOK). -- <br><b>Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK).</b> Poland Poland - Collection and management of municipal waste from property owners where residents from the Rogóźno Commune live from July 1, 2023 to June 30, 2024. -- <br><b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rogóźno w terminie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.</b> Poland Poland - "18/23 - Provision of services in the field of collection, transport and disposal of waste from group 18 01 and code 15 02 03 for the Provincial Hospital in Bielsko-Biała" -- <br><b>„18/23 – Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01 i o kodzie 15 02 03 dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej”</b> Poland Poland - IMPLEMENTATION OF THE MUNICIPAL OBLIGATION IN THE SCOPE OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT - WASTE MANAGEMENT. -- <br><b>REALIZACJA OBOWIĄZKU GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.</b> Poland Odbiór osadów ściekowych o kodzie 10 01 21 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 od PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku. -- Refuse and waste related services Poland Odbiór i składowanie materiałów stanowiących odpad pofrezowy o kodzie odpadu 1703 01*lub 1703 03*stanowiący odpad z destruktu pochodzący z robót ziemnych frezowania lub rozbiórki drogi. -- Refuse and waste related services Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na obszarze gminy Miedziana Góra -- Refuse and waste related services Poland Service of residential real estate located in the klucze commune as part of the collection and management of municipal waste and service of pszok. - Poland Poland Collection and management of ballast waste from waste sorting - Poland Poland Collection and management of waste code 20 02 01 – biodegradable waste - Poland Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans