loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Warsaw: Architectural and related services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Architectural and related services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural and related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Architectural and related services
Contract notice
2019/S 017-036062
Poland
Poland-Warsaw
27 Jan 2019
28 Feb 2019
English
Architectural and related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla zadania 11741 -- Architectural and related services Poland Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój -- Architectural and related services Poland Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój -- Architectural and related services Poland Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z drogą dojazdową i robotami towarzyszącymi przy ul. Stabłowickiej 136-144 -- Architectural and related services Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa nowych siedzib jednostek organizacyjnych policji -- Architectural and related services Poland „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych oraz uzbrojenia technicznego terenów przyległych w miejscowości Szymany” -- Architectural and related services Poland „Błękitno-Zielona Łódź: Zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus” – opracowanie koncepcji -- Architectural and related services Poland Wykonanie dokumentacji projektowej Ośrodka Radioterapii w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 84 wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM -- Architectural and related services Poland Dokumentacja Techniczna Prac Przygotowawczych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - Umowa Ramowa -- Architectural and related services Poland Dokumentacja Techniczna Prac Przygotowawczych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - Umowa Ramowa -- Architectural and related services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans