loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Bełchatów: Refuse transport services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Bełchatów: Refuse transport services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse transport services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Bełchatów: Refuse transport services
Contract notice
2019/S 017-036061
Poland
Poland-Bełchatów
27 Jan 2019
26 Feb 2019
English
Refuse transport services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Usługa przemieszczenia popioło-żużla z kwatery 4aa na kwaterę 4 składowiska odpadów paleniskowych w roku 2023 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra -- Refuse transport services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorn -- Refuse transport services Poland ZP/1/2023 - Transport odpadów o kodach 20 03 01 oraz 20 01 08 -- Refuse transport services Poland Usługi odbierania i transportu odpadów -- Refuse transport services Poland Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oława do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gać -- Refuse transport services Poland Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie -- Refuse transport services Poland Usługa odbierania i transportu odpadów -- Refuse transport services Poland Transport odpadów komunalnych z punktów przeładunkowych Zamawiającego do instalacji zewnętrznych -- Refuse transport services Poland Usługa przyjęcia ładunku odpadów i transportu/ 2022 -- Refuse transport services Poland „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska” -- Refuse transport services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans