loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Sofia: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Contract notice
2019/S 017-035480
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
27 Jan 2019
28 Feb 2019
English
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

„Доставка на оборудване/техника за нуждите на ОИЦ София по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023“, -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria Доставка на консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria Доставки по обособени позиции на компютри и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria Доставка на компютърна техника за Механизъм Лична помощ. -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria „Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на монитори, стационарни и преносими компютри, таблети, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на ОП СПТО -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria „Доставка на преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 2 (две) обособени позиции -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria Доставка на оборудване с цел осигуряване на ИКТ инфраструктурата, предвидена по проект BG05M2OP001-2.016 “Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна т-ка, периферни у-ва и презентационна т-ка за нуждите на Проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „НОИР”, вкл. 3 обос. поз. -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria Избор на изпълнител за доставка на оборудване, във връзка с предоставянето на социални услуги по проект: „Нови социални услуги за деца и младежи в община Благоевград“ -- Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans