loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Sofia: Information systems and servers

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Information systems and servers has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Information systems and servers. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Information systems and servers
Contract notice
2019/S 017-035478
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
27 Jan 2019
26 Feb 2019
English
Information systems and servers

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

„Надграждане на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система ЕВРОДАК с нови функционалности в съответствие с изискванията на Регламента за Евродак“ -- Information systems and servers Bulgaria Изграждане на Национална интелигентна система за сигурност, чрез надграждане на Интегрираната автоматизирана система за сигурност -- Information systems and servers Bulgaria „Надграждане на съществуващ дейта-център в БИМ в основната сграда на бул. Д-р Г.М. Димитров № 52 Б и изграждане на резервен такъв в сградата на БИМ на ул. проф. Петър Мутафчиев № 2“ -- Information systems and servers Bulgaria „Доставка, инсталация, конфигурация на хардуер и софтуер за разширяване на изчислителната инфраструктура на СО и подновяване на поддръжката (vendor support) на текущата изчислителна инфраструктура“ -- Information systems and servers Bulgaria “Разработване и въвеждане в експлоатация на ИС на АКСУ и модул “Социални услуги“ от Интегрираната ИС на АСП. Провеждане на обучения на служителите и на доставчиците на социалните услуги -- Information systems and servers Bulgaria Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на дискова сторидж система -- Information systems and servers Bulgaria Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на дискова сторидж система -- Information systems and servers Bulgaria „Доставка на технически и програмни средства за нуждите на АИС EUROPOL BG“ -- Information systems and servers Bulgaria Надграждане на информ. система за рег. и проследяване на получените обаждания (ИСРППО) за нуждите на МЗ и свързана с нея доставка на оборудване за информационни центрове за спешна медицинска помощ -- Information systems and servers Bulgaria Доставка на мрежово оборудване и VoIP телефони за нуждите на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР -- Information systems and servers Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans