loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Warsaw: Electricity distribution

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Electricity distribution has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Electricity distribution. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Electricity distribution
Contract notice
2019/S 017-035460
Poland
Poland-Warsaw
27 Jan 2019
28 Feb 2019
English
Electricity distribution

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Delivery of electricity in the period from 01.06.2023. until December 31, 2023. - Electricity, heating, solar and nuclear energy Poland Poland - Purchase of electricity for the facilities of the Stefan Cardinal Wyszyński National Institute of Cardiology – National Research Institute - Electricity, heating, solar and nuclear energy Poland Poland - Supply of electricity for the Voivodeship Complex of Healthcare Centers of the Center for the Treatment of Lung Diseases and Rehabilitation in Łódź - Electricity, heating, solar and nuclear energy Poland Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator -- Electricity distribution Poland Usługikompleksowedostawyenergiielektrycznedoobiektów:budynków, drog.sygnalizacji świetlnych,przepompowniwóddeszczowychipromównaterenieadmin.WZDWnaokres 01.01.2023 r. ddo 31.12.2023 r. (1 rok). -- Electricity distribution Poland Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w roku 2023 -- Electricity distribution Poland Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie -- Electricity distribution Poland Kompleksowe świadczenie usług na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie -- Electricity distribution Poland Św. usł. komplek. pol. na sprz. energii elektr. wraz z usł. dystrybucji energii elektr. na potrzeby ZDiTM w Szczecinie dla pkt poboru energii zasil. z sys. dystr. Enea Operator -- Electricity distribution Poland „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Sztum, PWiK Sp. zo.o. i Sztumskiego Centrum Kultury na lata 2022-2023” -- Electricity distribution Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans