loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Racibórz: Software package and information systems

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Racibórz: Software package and information systems has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Software package and information systems. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Racibórz: Software package and information systems
Contract Award
2019/S 017-035883
Poland
Poland-Racibórz
27 Jan 2019
English
Software package and information systems

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Improvement of access to medical care through the modernization and development of e–services of the Specialist Hospital in Jasło - Software package and information systems Poland Poland - Extension of the subscription to the Software owned by the Ordering Party and delivery of new licenses - Software package and information systems Poland Dostawa licencji i integracja umożliwiająca odsyłanie obrazów i wyników do szpitalnego rozwiązania PACS oraz rozbudowa licencji oprogramowania klastra serwerów o licencję SQL -- Software package and information systems Poland Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku -- Software package and information systems Poland Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG. – Prace związane z wdrożeniem rozwiązań z zakresu IT -- Software package and information systems Poland Zakup, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu -- Software package and information systems Poland Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania środowiskiem programowo - sprzętowym -- Software package and information systems Poland Dostawa oprogramowanie do skanów podatności webaplikacji, kontenerów, sieci i serwerów -- Software package and information systems Poland Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na Dostawę produktów i usług Microsoft lub równoważnych -- Software package and information systems Poland Odnowienie licencji dla systemu FileGateway wraz z jego rozbudową oraz zapewnieniem usług serwisu i wsparcia technicznego. -- Software package and information systems Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans