loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Warsaw: Medical equipments

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Medical equipments has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Medical equipments. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Medical equipments
Contract Award
2019/S 017-035886
Poland
Poland-Warsaw
27 Jan 2019
English
Medical equipments

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - ZP14/2023 Delivery of medical equipment and implants for the "CZMP" Institute -- <br><b>ZP14/2023 Dostawa sprzętu medycznego oraz implantów dla Instytutu „CZMP”</b> Poland Poland - Delivery of disposable medical radiological equipment along with lending (applies to Package 3) and lease (applies to Package 1) -- <br><b>Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego radiologicznego wraz z użyczeniem (dotyczy Pakietu 3) oraz dzierżawą (dotyczy Pakietu 1)</b> Poland Poland - Purchase of medical equipment and a sanitary ambulance in order to improve the quality and access to health services at Szpital Powiatowy im. Tadeusz Maliński in Śrem Sp. z o. o. -- <br><b>Zakup sprzętu medycznego i ambulansu sanitarnego w celu poprawy jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o. o.”</b> Poland Poland - "Delivery of devices and orthopedic equipment for NZOZ "ALL-MED" Medical Center Specialist Medical Offices Marcin Ogórek" -- <br><b>„Dostawa urządzeń i sprzętu ortopedycznego dla NZOZ "ALL-MED" Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek”</b> Poland Poland - Delivery of medical equipment -- <br><b>Dostawa wyposażenia medycznego</b> Poland Poland - DELIVERY OF CONSUMABLES FOR HEMODYNAMIC MEASUREMENTS - 2 tasks -- <br><b>DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH – 2 zadania</b> Poland Poland - Purchase of equipment for the Infectious Diseases and Psychiatric Wards for the task entitled “Reconstruction and expansion of the Infectious Diseases Department building at the Specialist Provincial Hospital in Ciechanów -- <br><b>Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</b> Poland Poland - Delivery of equipment as part of the project "Increasing the accessibility of the Mazowiecki Szpital Bródnowski for people with disabilities". -- <br><b>Dostawa wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zwiększenie dostępności Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego dla osób z niepełnosprawnościami”.</b> Poland Poland - Delivery of medical devices and furniture -- <br><b>Dostawa urządzeń i mebli medycznych</b> Poland Poland - Delivery of high-energy linear accelerators (accelerators) with equipment as part of the task entitled "Construction and equipment of the Radiotherapy Center in the Provincial Hospital in Płock" -- <br><b>Dostawa wysokoenergetycznych przyspieszaczy liniowych (akceleratorów) z wyposażeniem w ramach zadania pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Woj. Szpitala Zespolonego w Płocku”</b> Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans