loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Latvia-Riga: Construction supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Latvia-Riga: Construction supervision services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Latvia. It has been categorized on Construction supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Latvia-Riga: Construction supervision services
Contract Award
2019/S 017-036255
Latvia
Latvia-Riga
27 Jan 2019
English
Construction supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā” -- Construction supervision services Latvia Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Vides pieejamības nodrošināšana PII “Mazulītis”, Dunikas ielā 17, Liepājā” -- Construction supervision services Latvia Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Tramvaja transformatora punkta TP1230 pārbūve un zemsprieguma kabeļu pārbūve Rīgas ielā, Liepājā" -- Construction supervision services Latvia Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas B korpusa – Ķīmijterapijas Dienas stacionāra paplašināšana” būvuzraudzība -- Construction supervision services Latvia Būvuzraudzības nodrošināšana dabas lieguma "Plieņciema kāpa" labiekārtojuma infrastruktūras izbūvē Plieņciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā -- Construction supervision services Latvia Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas valstspilsētas līdzfinansētajos objektos daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai -- Construction supervision services Latvia Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā” -- Construction supervision services Latvia Būvuzraudzības nodrošināšana Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Melnezera ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā -- Construction supervision services Latvia Būvdarbu uzraudzība uz valsts autoceļiem (būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena ir līdz 1,5 milj. euro) -- Construction supervision services Latvia Radioloģijas centra nodaļas stacionārā “Gaiļezers” pārbūves Hipokrāta ielā 2, Rīga būvuzraudzība -- Construction supervision services Latvia
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans