loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Czech Republic-Prague: Design and execution of research and development

World Biggest Tenders Source

This tender with title Czech Republic-Prague: Design and execution of research and development has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Czech Republic. It has been categorized on Design and execution of research and development. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Czech Republic-Prague: Design and execution of research and development
Contract Award
2019/S 017-036270
Czech Republic
Czech Republic-Prague
27 Jan 2019
English
Design and execution of research and development

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Metodika hodnocení významnosti ztráty přírodních stanovišť a stanovišť druhů při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny -- Design and execution of research and development Czech Republic Zpracování zadání zkoušek seismické odolnosti -- Design and execution of research and development Czech Republic Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru -- Design and execution of research and development Czech Republic Vytvoření, validizace a digitalizace postupů posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o. -- Design and execution of research and development Czech Republic Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci městské části -- Design and execution of research and development Czech Republic VISITIS - Inovativní řešení managementu cestovního ruchu v Hlavním městě Praha -- Design and execution of research and development Czech Republic Hodnocení a evaluace 4.0 - aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science -- Design and execution of research and development Czech Republic Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů - vývoj materiálu a postupu jeho průmyslové výroby -- Design and execution of research and development Czech Republic Integrace prostředí nahrávání soudních jednání a zpracování zvukových záznamů pro potřeby Ministerstva spravedlnosti ČR -- Design and execution of research and development Czech Republic Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR -- Design and execution of research and development Czech Republic
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans