loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Lublin: Medical specialist services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Lublin: Medical specialist services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Medical specialist services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Lublin: Medical specialist services
Contract Award
2019/S 017-036276
Poland
Poland-Lublin
27 Jan 2019
English
Medical specialist services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej pacjentom W-MCChP w Olsztynie. -- Medical specialist services Poland Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych -- Medical specialist services Poland 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie do 30 symultanicznych badań PET/MR całego ciała z użyciem 18F-choliny dla osób z rozpoznaną biochemicznie PNP (pierwotna nadczynność przytarczyc) celem ustale -- Medical specialist services Poland Wykonanie do 1000 badań obrazowych MR jamy brzusznej z oceną parametryczną stłuszczenia i badaniem spektroskopii wątroby, trzustki oraz mięśni szkieletowych osobom włączonym do badań w projekcie pn.: -- Medical specialist services Poland Specjalistyczne usługi medyczne -- Medical specialist services Poland Zadanie nr 1 Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej w ramach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźli -- Medical specialist services Poland Udzielanie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pulmonologii pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie -- Medical specialist services Poland Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy (...) -- Medical specialist services Poland Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pulmonologii, alergologii w ramach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz kiero -- Medical specialist services Poland Wykonanie do 500 badań symultanicznego badania PET-MR całego ciała z użyciem fluorodeoksyglukozy znakowanej fluorem F18 (18F-FDG) z użyciem akwizycji dynamicznej i statycznej osobom włączonym do bada... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans