loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Bydgoszcz: Medical practice and related services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Bydgoszcz: Medical practice and related services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Medical practice and related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Bydgoszcz: Medical practice and related services
Contract Award
2019/S 017-036278
Poland
Poland-Bydgoszcz
27 Jan 2019
English
Medical practice and related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Opieka medyczna na lata 2023-2024 -- Medical practice and related services Poland Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeb imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych -- Medical practice and related services Poland Świadczenie usług ochrony zdrowia dla pracowników Zamawiającego i pracowników tymczasowych, oraz członków ich rodzin w formie programu opieki medycznej -- Medical practice and related services Poland Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania. -- Medical practice and related services Poland Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania. -- Medical practice and related services Poland Opieka medyczna na lata 2023-2024 -- Medical practice and related services Poland „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników IMGW-PIB oraz członków ich rodzin” -- Medical practice and related services Poland „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników IMGW-PIB oraz członków ich rodzin” -- Medical practice and related services Poland Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego i członków ich rodzin -- Medical practice and related services Poland Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli -- Medical practice and related services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans