loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Slovenia-Ljubljana: Architectural, engineering and planning services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Slovenia-Ljubljana: Architectural, engineering and planning services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Slovenia. It has been categorized on Architectural, engineering and planning services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Slovenia-Ljubljana: Architectural, engineering and planning services
Contract Award
2019/S 015-032053
Slovenia
Slovenia-Ljubljana
27 Jan 2019
English
Architectural, engineering and planning services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Izdelava projektno tehnične dokumentacije DGD/PZI za gradnjo novega Urgentnega bloka z arhivi v UPK Ljubljana -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Izdelava izvedbenih načrtov za povečanje hitrosti na železniških progah Zidani Most - Šentilj - d.m., Pragersko - Ormož, Ormož - Hodoš - d.m., Grosuplje - Kočevje -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo Kulturnega doma Črnomelj -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za arhitekturne in projektantske storitve -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Izdelava strokovnih podlag z okoljskim poročilom, študije variant in drž. prostorskega načrta za nadgradnjo proge na odseku Ivančna Gorica - Ljubljana -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo kulturnega spomenika državnega pomena grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Izdelava projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Izvedba projektnega natečaja in izbira izdelovalca projektne dokumentacije za Zdravstveni center Ajdovščina -- Architectural, engineering and planning services Slovenia Izdelava strokovnih podlag za odločitev o zamenjavi sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi -- Architectural, engineering and planning services Slovenia
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans