loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Romania-Timișoara: Architectural, engineering and planning services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Romania-Timișoara: Architectural, engineering and planning services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Romania. It has been categorized on Architectural, engineering and planning services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Romania-Timișoara: Architectural, engineering and planning services
Contract Award
2019/S 017-036344
Romania
Romania-Timișoara
27 Jan 2019
English
Architectural, engineering and planning services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov - faza SF, DALI, DTAC, PT + DDE + CS -- Architectural, engineering and planning services Romania Proiectare corp nou, proiectare extindere corp existent şi întocmire documentaţie tehnică în vederea conformării la normele actuale de apărare împotriva incendiilor a clădirilor existente – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov - faza SF, DALI, DTAC, PT + DDE + CS -- Architectural, engineering and planning services Romania Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție: ”Reamenajare Sectii ATI in corp C5, fără intervenții la nivel structural, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase V. Babes, str. Gh. Adam nr. 13 Timișoara” faza PT+DDE+DTAC+CS+SSM -- Architectural, engineering and planning services Romania Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiţii ”SF Parcare Louis Țurcanu”, str. Iosif Nemoianu, nr.3” Timișoara, jud. Timiș -- Architectural, engineering and planning services Romania Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiţii „PT – Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata «Dr. Victor Babeș» la spitalul de Boli Infectioase «Victor Babeș», Timișoara, Str. Gheorghe Adam nr. 13” -- Architectural, engineering and planning services Romania ET + DALI + PT reabilitare construcții și instalații la Clinica de Oftalmologie, Timișoara, Str. Scuarul Martir Radian Belici nr. 1 -- Architectural, engineering and planning services Romania „SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E CF 444151” – certificat de urbanism 1251/25.3.2020 – construire blocuri ANL pentru tineri destinate închirierii în regim P+6E, racordarea acestora la rețelele de utilități și amenajare parcaje -- Architectural, engineering and planning services Romania Servicii de întocmire AE + expertiza + DALI + SF + PT + AC extindere corp clădire C1 (școală) la Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti”, Timișoara, Str. Corbului nr. 7/C -- Architectural, engineering and planning services Romania Servicii de întocmire „Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdăneștilor/Ion Rațiu”, Timișoara -- Architectural, engineering and planning services Romania Servicii de proiectare „SF – Amenajare teren de fotbal în Timișoara, Str. Mircea cel Bătrân nr. 114” -- Architectural, engineering and planning services Romania
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans