loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Krakow: Performance review services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Krakow: Performance review services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Performance review services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Krakow: Performance review services
Contract Award
2019/S 015-032128
Poland
Poland-Krakow
27 Jan 2019
English
Performance review services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Conclusion of framework agreements for conducting accreditation reviews in hospitals by leading inspectors (leader) in the period from the date of conclusion of the agreement to 31/12/2024. -- <br><b>Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów wiodących (lider) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.</b> Poland Zakup usługi koordynacji i przeprowadzenia w roku 2023 kontroli projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) nadzorowanych przez NCBR -- Performance review services Poland Realizacja wizyt monitoringowych usług rozwojowych realizowanych stacjonarnie oraz zdalnie w czasie rzeczywistym w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach -- Performance review services Poland Zakup usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2023 roku i 2024 roku przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów. -- Performance review services Poland Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacy -- Performance review services Poland ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ -- Performance review services Poland Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych -- Performance review services Poland Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów pielęgniarki / pielęgniarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023. -- Performance review services Poland Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych -- Performance review services Poland Zawarcie umowy ramowej na Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR 2014-2020, POPW 2014–2020 oraz POWER 2014–2020 -- Performance review services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans