loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Sofia: Construction-site supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Construction-site supervision services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction-site supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Construction-site supervision services
Contract Award
2019/S 015-032138
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
27 Jan 2019
English
Construction-site supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Смолян по две обособени позиции -- Construction-site supervision services Bulgaria Consulting services related to the exercise of construction supervision during the implementation of construction projects under the program for investments, maintenance and joining new customers in chp burgas - Bulgaria Bulgaria Consulting services related to the exercise of construction supervision during the implementation of construction projects under the program for investments, maintenance and joining new customers at pomorie chp - Bulgaria Bulgaria Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 4 обособени позиции: -- Construction-site supervision services Bulgaria „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Ремонт на покриви на сгради и отводнителните им системи, собственост на ДА ДРВВЗ в СБ Ботевград, СБ Българово и СБ Ресен“ -- Construction-site supervision services Bulgaria Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при необходимост от такива, упражняване (продължава в раздел VІ.3) -- Construction-site supervision services Bulgaria Строителен надзор на строителство на покрит паркинг /многоетажен гараж/ в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 -- Construction-site supervision services Bulgaria Упражняване на строителен надзор (СН) по четири обособени позиции -- Construction-site supervision services Bulgaria „Упражняване на строителен надзор по обособени позиции“ -- Construction-site supervision services Bulgaria Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти в КЕЦ Казанлък -- Construction-site supervision services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans