loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Slovenia-Brežice: Construction work for water projects

World Biggest Tenders Source

This tender with title Slovenia-Brežice: Construction work for water projects has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Slovenia. It has been categorized on Construction work for water projects. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Slovenia-Brežice: Construction work for water projects
Contract notice
2019/S 018-039494
Slovenia
Slovenia-Brežice
27 Jan 2019
1 Mar 2019
English
Construction work for water projects

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za ukrep »Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice« -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače« -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Vodnogospodarske ureditve Meže v Mežici in Mislinje v območju urbanega parka Slovenj Gradec« -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za zmanjšanje poplavne ogroženosti JZ dela Maribora in naselij ob Dravi - Duplek, Starše, Čreta ter Pekrski potok -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za zmanjšanje poplavne ogroženosti JZ dela Maribora in naselij ob Dravi - Duplek, Starše, Čreta ter Pekrski potok -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za zmanjšanje poplavne ogroženosti JZ dela Maribora in naselij ob Dravi - območje Trčova, Rožnodolski potok ter Radvanjski z Mrzlim potokom -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Vodnogospodarske ureditve Meže v Mežici in Mislinje v območju urbanega parka Slovenj Gradec« -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za zmanjšanje poplavne ogroženosti JZ dela Maribora in naselij ob Dravi - območje Trčova, Rožnodolski potok ter Radvanjski z Mrzlim potokom -- Construction work for water projects Slovenia Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana glavna dela« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga). -- Construction work for water projects Slovenia Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave« - Rogoznica, Ljudski vrt, Vičava, Čreta -- Construction work for water projects Slovenia
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans