loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Warsaw: Construction work for gas pipelines

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Construction work for gas pipelines has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Construction work for gas pipelines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Construction work for gas pipelines
Contract Award
2019/S 015-032436
Poland
Poland-Warsaw
27 Jan 2019
English
Construction work for gas pipelines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L1 SNO Stańkowice- ZZU Ochojec -- Construction work for gas pipelines Poland WUP-000092: BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN400 MOP 2,5 MPA RELACJI DĄBROWA GÓRNICZA – SZOPIENICENA ODCINKU OD ULICY KRAKOWSKIEJ W BĘDZINIE DO REJONU ULICY ZUZANNY W SOSNOWCU -- Construction work for gas pipelines Poland Budowa i przebudowa sieci gazowej w rejonie ul. Okrąg, Wioślarska, Solec, Ludna w m. st. Warszawa Etap VII.1 Projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej” -- Construction work for gas pipelines Poland Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiące Zadanie nr 1B. -- Construction work for gas pipelines Poland Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi -- Construction work for gas pipelines Poland Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie sieci gazowej w ramach Etapu IV.5 Projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej” -- Construction work for gas pipelines Poland WUP-000084: „Budowa gazociągu w/c DN500/400 MOP 2,5 MPa relacji Dąbrowa Górnicza – zakres od rzeki Czarna Przemsza (w rejonie ulicy 3 Maja) do ogródków działkowych ROD "Górnik” w Sosnowcu -- Construction work for gas pipelines Poland Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie sieci gazowej w ramach Etapu II.1 Projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej” -- Construction work for gas pipelines Poland Wykonanie robót w zakresie przebudowy gazociągu w/c DN500 Goleniów - Police w rejonie rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej – etap II -- Construction work for gas pipelines Poland Budowa i przebudowa sieci gazowej w rejonie ul. Raszei, Ringelbluma, Sitnika, Dobiszewskiego, Magistracka w Warszawie – Etap XIII.1 Projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej” -- Construction work for gas pipelines Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans