loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Sofia: Works related to water-distribution pipelines

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Works related to water-distribution pipelines has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works related to water-distribution pipelines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Works related to water-distribution pipelines
Contract notice
2019/S 018-039483
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
27 Jan 2019
28 Feb 2019
English
Works related to water-distribution pipelines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

„Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Калугерово, община Лесичово” -- Works related to water-distribution pipelines Bulgaria „РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА“ -- Works related to water-distribution pipelines Bulgaria Инженеринг за изпълнение на обект „Авариен ремонт на външни водопроводи и обслужващи пътища в град Гулянци, село Брест и село Сомовит в община Гулянци -- Works related to water-distribution pipelines Bulgaria „Инженеринг за изпълнение на обект „Авариен ремонт на външни водопроводи и обслужващи пътища в град Гулянци, село Брест и село Сомовит в община Гулянци“ -- Works related to water-distribution pipelines Bulgaria Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната мрежа на територията на Столична община – зона Югозапад и зона Югоизток -- Works related to water-distribution pipelines Bulgaria Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3 -- Works related to water-distribution pipelines Bulgaria Изв-не на стр-во по проект: „Рек-я на вод-та мрежа в с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева поляна, общ. Стамболово, обл. Хасково“, осъщ. по ПРСР 2014—2020 г. по 6 OП Bulgaria „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод Bulgaria Изв-не на стр-во по проект: „Рек-я на вод-та мрежа в с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева поляна, Общ. Стамболово, Обл. Хасково“, осъщ. по ПРСР 2014—2020 г. по 6 OП Bulgaria „Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Павел баня, област Стара Загора по 3 обособени позиции в рамките на ПРСР 2014—2020 г.“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans