loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Rakitovo: Company health services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Rakitovo: Company health services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Company health services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Rakitovo: Company health services
Contract Award
2019/S 017-036500
Bulgaria
Bulgaria-Rakitovo
27 Jan 2019
English
Company health services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

„Предоставяне на услуги за извършване на задължителни периодични медицински прегледи на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ -- Company health services Bulgaria „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив” -- Company health services Bulgaria „Обслужване от служба по трудова медицина и организиране и провеждане на медицински прегледи на работниците и служителите на Общинско предприятие „Социален патронаж“ по две обособени позиции: -- Company health services Bulgaria „Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения от служба по трудова медицина“ -- Company health services Bulgaria Осигуряване обслужването от Служба по трудова медицина и организиране и извършване на специализирани изследвания заедно с периодични прегледи на служители в ОП "Зоологическа градина - София" -- Company health services Bulgaria Осигуряване на обслужване от служба по трудова медицина на служителите в администрацията на Столична община с работодател кметът на Столична община -- Company health services Bulgaria „Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ)“ -- Company health services Bulgaria Комплексно обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) Bulgaria Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД Bulgaria „Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ поделения от служба по трудова медицина“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans