loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Poland-Bytom: Security services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Bytom: Security services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Security services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Bytom: Security services
Contract Award
2019/S 017-036523
Poland
Poland-Bytom
27 Jan 2019
English
Security services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA ORAZ TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ SUFO NA RZECZ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego -- Security services Poland Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Zdrowia. -- Security services Poland Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie -- Security services Poland PN-11/23 Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia oraz całodobowy monitoring systemów alarmowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu -- Security services Poland Usługa ochrony fizycznej obiektów NBP w Zalesiu Górnym i Warszawie niepodlegających obowiązkowej ochronie. -- Security services Poland Świadczenie usług stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych. -- Security services Poland Ochrona nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Zielonej Górze -- Security services Poland Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych -- Security services Poland 10/23 – Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony i dozoru osób i mienia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej -- Security services Poland „ŚWIADCZENIE USŁUG KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I BAGAŻU W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY” -- Security services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans