loader

Bulgaria-Sofia: Repair and maintenance services of cars

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Repair and maintenance services of cars has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Repair and maintenance services of cars. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Repair and maintenance services of cars
Contract Award
2019/S 014-029907
Bulgaria-Sofia
27 Jan 2019
English
Repair and maintenance services of cars

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Териториална дирекция Дунавска Bulgaria Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“ Bulgaria „Ремонт и поддръжка на автомобилна техника във външни сервизи“ Bulgaria Доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца Bulgaria Техническо и сервизно обслужване, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Мъглиж“ за срок от 12 месеца Bulgaria Извършване на извънгаранционна поддръжка на 79 автомобила, 28 колесара, 36 плавателни средства и 37 двигателя на плавателните средства, собственост на ИАРА, в 18 обособени позиции Bulgaria Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали, на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ, ЦДУ, ТДУ „Запад“ Bulgaria Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна пр Bulgaria Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДГС — Берковица“ Bulgaria Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части и материали на леки автомобили, собственост на „ЕСО“ ЕАД, МЕР Варна и МЕПР Добрич Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans