loader

Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31

World Biggest Tenders Source

This tender with title Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31 has been published on Bidding Source portal dated 01 Feb 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Tree-maintenance services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31
Contract notice
2019/S 020-043536
Poland-Opole
1 Feb 2019
4 Mar 2019
English
Tree-maintenance services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Zieleń miejska i program nasadzeń - dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej – jesień 2019 Poland Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewu zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach w 2019 r. Poland Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w latach 2019–2021 Poland Likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, wywozie wywrotów, złomów i połamanych konarów drzew oraz działaniach interwencyjnych na terenach pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz innych terenach wzdłuż cieków i kanałów położonych w granicach m.st. Warszawy. Poland Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020 r. Poland Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu AMW OReg. Gdynia Poland Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Kędzierzyn - Koźlu GDKiA w okresie do 31.12.2020 roku Poland Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonu w Kluczborku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020 Poland „Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu AMW OReg. Gdynia” Poland Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Augustowie, Białymstoku, Zambrowie Suwałkach, Łomży i Bielsku Podlaskim z podziałem na Części Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans