loader

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy stacji gazowej Wronów

World Biggest Tenders Source

This tender with title Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy stacji gazowej Wronów has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Project and design preparation, estimation of costs. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy stacji gazowej Wronów
Contract notice
2019/S 043-099245
Poland-Nieporęt
4 Mar 2019
8 Apr 2019
English
Project and design preparation, estimation of costs

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka gazociągu DN600 Granica Państwa – Maćkowice Poland Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy części technologicznej stacji gazowych na MOP 8,4 oraz nowego gazociągu przyłączeniowego na SG Lubraniec, SG Izbica Kuj i SG Brześć Kuj. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarć i wymiany odcinka gazociągu w 7 lokalizacjach na gazociągu DN300/400 relacji Mory – Wola Karczewska Poland Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 do stacji gazowej Zawiła wraz ze zmianą średnicy na DN300 Poland Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN 200, odgałęzienia do Huty Stalowa Wola Poland Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany łuków gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów (zamówienie podzielone na części) Poland Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN 250 Bruczków – Borek Wlkp.” Poland Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków (zamówienie podzielone na 2 części) -- Project and design preparation, estimation of costs Poland Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy Stacji Pomiarowej Bedlno -- Project and design preparation, estimation of costs Poland Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo -- Project and design preparation, estimation of costs Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans