loader

Budowa budynku krat na terenie Zakładu „Południe” zlokalizowanego przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Budowa budynku krat na terenie Zakładu „Południe” zlokalizowanego przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów. has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Sewage-treatment plant construction work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Budowa budynku krat na terenie Zakładu „Południe” zlokalizowanego przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów.
Contract notice
2019/S 043-099097
Poland-Warsaw
4 Mar 2019
4 Apr 2019
English
Sewage-treatment plant construction work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. Zadanie 3 „Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7” -- Sewage-treatment plant construction work Poland Kontrakt I: zadanie 1.1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” -- Sewage-treatment plant construction work Poland Modernizacja Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Antoniowie -- Sewage-treatment plant construction work Poland Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy -- Sewage-treatment plant construction work Poland Dokończenie ciągu przetwarzania osadów w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina -- Sewage-treatment plant construction work Poland Sewage-treatment plant construction work - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia. Etap I / faza 2 Poland Sewage-treatment plant construction work - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Poland Sewage-treatment plant construction work - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą Poland Sewage-treatment plant construction work - Kontynuacja budowy ciągu technologicznego w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina Poland Zad. 5 „Budowa instal. termicznej hydrolizy osadu”, zad. 6 „Budowa instal. do usuwania azotu”, zad. 7 „Budowa instal. do odzysku fosforu z odcieków” w ram. proj. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans