loader

Подмяна на маслонапъл. кабел. електропров. линия 110kV „Дондуков“ от линеен ножов разединит.110kV на ПС „Г. Димитров“ до елегазов КРУ модул 110kV в ПС „София — Център“ и частич. реконструкц. на двете подстанции

World Biggest Tenders Source

This tender with title Подмяна на маслонапъл. кабел. електропров. линия 110kV „Дондуков“ от линеен ножов разединит.110kV на ПС „Г. Димитров“ до елегазов КРУ модул 110kV в ПС „София — Център“ и частич. реконструкц. на двете подстанции has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction work for electricity power lines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Подмяна на маслонапъл. кабел. електропров. линия 110kV „Дондуков“ от линеен ножов разединит.110kV на ПС „Г. Димитров“ до елегазов КРУ модул 110kV в ПС „София — Център“ и частич. реконструкц. на двете подстанции
Contract notice
2019/S 043-099086
Bulgaria-Sofia
4 Mar 2019
8 Apr 2019
English
Construction work for electricity power lines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН)... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“ Bulgaria Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) и други съоръжения 20 kV и 0,4 kV на територията на град София и София Област Bulgaria Строително-монтажни работи за реконструкция на мрежи ниско напрежение и изнасяне на средства за търговско измерване (СТИ) на граница на собственост...Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“ -- Construction work for electricity power lines Bulgaria Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи НН с изнасяне на ел. табла на имотна граница на територията, обсл. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — град София и София-област -- Construction work for electricity power lines Bulgaria Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушни електропроводни линии СрН 20 kV на територията на области Благоевград, Плевен, Ловеч и Монтана, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД -- Construction work for electricity power lines Bulgaria Изграждане на кабелно трасе от ЦДП — старо до дробилен корпус ІІ степен в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД -- Construction work for electricity power lines Bulgaria „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение ... Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация -- Construction work for electricity power lines Bulgaria Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница,на терит. на обл.Враца,Ловеч,Монтана,Видин иПлевен -- Construction work for electricity power lines Bulgaria Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София-област -- Construction work for electricity power lines Bulgaria Проектиране и подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Тотлебен“ от подстанция „Средец“ до подстанция „Витоша“ -- Construction work for electricity power lines Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans