loader

Organizacja dwóch wizyt studyjnych w Groningen (Holandia) realizowanych na potrzeby projektu „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

World Biggest Tenders Source

This tender with title Organizacja dwóch wizyt studyjnych w Groningen (Holandia) realizowanych na potrzeby projektu „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Restaurant and food-serving services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Organizacja dwóch wizyt studyjnych w Groningen (Holandia) realizowanych na potrzeby projektu „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój
Contract notice
2019/S 043-099083
Poland-Warsaw
4 Mar 2019
English
Restaurant and food-serving services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Usługę cateringową polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych -- Restaurant and food-serving services Poland Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków całodziennych dla pacjentów szpitala z wykorzystaniem dzierżawy kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem Poland Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów SZOZnMiD w Poznaniu wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeniem zdrowotnym z grupy 20 01 08. -- Restaurant and food-serving services Poland Świadczenie usług gastronomicznych i obsługa pasażerów na pokładach wybranych pociągów „PKP Intercity” S.A. -- Restaurant and food-serving services Poland Usługa całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach. -- Restaurant and food-serving services Poland Kompleksowa usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków dla pacjentów NIO-PIB w Warszawie w systemie termosowym wraz z odbiorem i utylizacją odpadów -- Restaurant and food-serving services Poland „Świadczenie usługi żywienia gości w Szpitalu Uzdrowiskowym »Willa Fortuna« s.p.z.o.z. w Kołobrzegu wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych”. -- Restaurant and food-serving services Poland Świadczenie kompleksowych usług żywieniowych dla pacjentów PCR Sopot Sp. z o.o. na bazie przejętych pomieszczeń kuchni wraz z dzierżawą pow. na działalność gastronomiczną -- Restaurant and food-serving services Poland „Świadczenie usługi żywienia gości w Szpitalu Uzdrowiskowym »Willa Fortuna« – s.p.z.o.z. w Kołobrzegu wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych” -- Restaurant and food-serving services Poland Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I–XII 2021 r. -- Restaurant and food-serving services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans