loader

„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2019 r. – wały – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu”

World Biggest Tenders Source

This tender with title „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2019 r. – wały – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu” has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Planting and maintenance services of green areas. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2019 r. – wały – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu”
Contract notice
2019/S 042-095448
Poland-Warsaw
4 Mar 2019
2 Apr 2019
English
Planting and maintenance services of green areas

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • All
  Poland
  Tenders
 • $129 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  (Yearly)

 • Order Now
 • Standard
  Poland
  Plus
 • $399 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  220 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Premium
  Poland
  Plus
 • $599 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  800 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now

Similar Tenders

„Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Głubczyce z pocięciem drewna w wałki i transportem na odległość 50 km” -- Planting and maintenance services of green areas Poland Usługi sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie gminy miejskiej Kraków w roku 2020 i 2021 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020–2022 -- Planting and maintenance services of green areas Poland Łąki kwietne w naszym mieście -- Planting and maintenance services of green areas Poland „Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Kozłówka w km 1+100–8+810 na terenie gminy Rudziniec, Sośnicowice i m. Gliwice” -- Planting and maintenance services of green areas Poland Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją -- Planting and maintenance services of green areas Poland Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Żyrardowa -- Planting and maintenance services of green areas Poland Kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami -- Planting and maintenance services of green areas Poland Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek -- Planting and maintenance services of green areas Poland „Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola, zlewnie: rzeki San, rzeki Sanna, rzeki Babulówka – etap 1”, w podziale na 16 części -- Planting and maintenance services of green areas Poland Wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku -- Planting and maintenance services of green areas Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans