loader

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego (...)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego (...) has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Supervision of building work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego (...)
Contract notice
2019/S 043-098432
Poland-Łódź
4 Mar 2019
4 Apr 2019
English
Supervision of building work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2021–2025. Etap 2 -- Supervision of building work Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi związanymi z przebudową mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka -- Supervision of building work Poland Nadzór inwestorski nad przebudową torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie -- Supervision of building work Poland Nadzór inwestorski nad: 1. rozbudową zbiornika retencyjnego w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą; 2. budową zbiornika retencyjnego w leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą -- Supervision of building work Poland „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa zintegrowanego węzła (...) – część nazwy -- Supervision of building work Poland Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontr. pn. Poprawa bezpieczeńst. ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91(dawniej nr 1) – zadanie 2 – przeb. odc. Markowice–Brudzowice Poland Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu Poland Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” Poland Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa budynku Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans