loader

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (PRE RDF) – odpad o kodzie 19 12 10 lub/i 19 12 12

World Biggest Tenders Source

This tender with title Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (PRE RDF) – odpad o kodzie 19 12 10 lub/i 19 12 12 has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse recycling services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (PRE RDF) – odpad o kodzie 19 12 10 lub/i 19 12 12
Contract notice
2019/S 043-098418
Poland-Stalowa Wola
4 Mar 2019
5 Apr 2019
English
Refuse recycling services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

„Usunięcie i zagospodarowanie odpadów w tym odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych na terenie działki o nr. ewid. 46/16 w Nowinach, przy ul. Składowej” Poland 17 Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF Poland Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 -- Refuse recycling services Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów -- Refuse recycling services Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 -- Refuse recycling services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku lub unieszkodliwiania stabilizatu po biologicznym przetworzeniu w instalacji MBP, tj. odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady -- Refuse recycling services Poland „Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF o kodzie 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych” -- Refuse recycling services Poland 12 Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 -- Refuse recycling services Poland Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów, półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19 12 12) z instalacji komunalnej w Woli Pawłowskiej -- Refuse recycling services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans