loader

Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych-wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w bud. admin. przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie w roku 2019 i 2020

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych-wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w bud. admin. przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie w roku 2019 i 2020 has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Repair and maintenance services of cooler groups. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych-wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w bud. admin. przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie w roku 2019 i 2020
Contract notice
2019/S 043-098385
Poland-Warsaw
4 Mar 2019
3 Apr 2019
English
Repair and maintenance services of cooler groups

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Wykonanie konserwacji oraz napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Poland „Usługi konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.". Zamówienie składające się z dziewięciu części. Poland Obsługa techniczna i konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach Kancelarii Senatu -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland Konserwacja i naprawy stałych urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez JW nr 2063 -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland Wykonanie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń i systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland Wykonanie okresowych przeglądów oraz utrzymanie w ruchu systemu klimatyzacji i wentylacji w budynkach Urzędu Miasta Poznania -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w budynkach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland Kons. i wyk. przeg. okr., serw. i nap. klim. Split, Multisplit, VRF, klimakonwektorów, szaf klim. prec. oraz agr. wody lod. i bezp. odp. w ob. TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 i pl. Powstańców Warszawy -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland Wykonanie okresowych przeglądów oraz utrzymanie w ruchu systemu klimatyzacji i wentylacji w budynkach Urzędu Miasta Poznania -- Repair and maintenance services of cooler groups Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans