loader

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stężyca

World Biggest Tenders Source

This tender with title Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stężyca has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse collection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stężyca
Contract notice
2019/S 043-098336
Poland-Stężyca
4 Mar 2019
4 Apr 2019
English
Refuse collection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 15 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 15 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 5 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5 000 Mg luzem -- Refuse collection services Poland Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni Tychy-Urbanowice -- Refuse collection services Poland Wywóz nieczystości stałych z II Oddziału ZUS w Warszawie oraz podległych Inspektoratów -- Refuse collection services Poland Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze gminy miejskiej Łeba w 2022 r. -- Refuse collection services Poland Odbiór, transport i utylizacja odpadów kuchennych ulegających biodegradacji -- Refuse collection services Poland Usługi wywozu i zagospodarowania nieczystości stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych w latach 2020–2024. -- Refuse collection services Poland „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z gminy Wieruszów” -- Refuse collection services Poland Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy miasta Radomska w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -- Refuse collection services Poland Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Poland „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans