loader

Zagospodarowanie odpadów 19 12 12 tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11) w celu poddania ich przetwarzaniu w ramach procesu odzysku R12

World Biggest Tenders Source

This tender with title Zagospodarowanie odpadów 19 12 12 tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11) w celu poddania ich przetwarzaniu w ramach procesu odzysku R12 has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Zagospodarowanie odpadów 19 12 12 tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11) w celu poddania ich przetwarzaniu w ramach procesu odzysku R12
Contract notice
2019/S 043-098310
Poland-Pruszków
4 Mar 2019
11 Apr 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno od 3.1.2022 do 31.12.2022. -- Refuse and waste related services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo -- Refuse and waste related services Poland Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zator w instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów -- Refuse and waste related services Poland Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące -- Refuse and waste related services Poland „Odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku paliwa alternatywnego, tj. odpadów o kodzie 19 12 10” -- Refuse and waste related services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie części odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dywity, prowadzenie PSZOK-u oraz odbiór i transport odpadów z obiektów użyteczności publiczn … -- Refuse and waste related services Poland Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w Szczecinie, w podziale na pakiety -- Refuse and waste related services Poland Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów -- Refuse and waste related services Poland Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy -- Refuse and waste related services Poland Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn -- Refuse and waste related services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans