loader

Odbiór odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07

World Biggest Tenders Source

This tender with title Odbiór odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Odbiór odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07
Contract notice
2019/S 043-098190
Poland-Gdansk
4 Mar 2019
1 Apr 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Usługa odbioru i transportu odpadów - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2. -- Refuse and waste related services Poland Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gmin – uczestników Związku Międzygminnego „OBRA” -- Refuse and waste related services Poland Sukcesywny odbiór odpadów -- Refuse and waste related services Poland „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa” -- Refuse and waste related services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skrzyszów -- Refuse and waste related services Poland Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Mełgiew oraz z PSZOK -- Refuse and waste related services Poland Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 17 01 07 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach -- Refuse and waste related services Poland Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach -- Refuse and waste related services Poland Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach -- Refuse and waste related services Poland Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 44 -- Refuse and waste related services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans