loader

Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – zieleń przy al. Tysiąclecia, zieleń przy ul. Koszarowej i Mieszka I, zieleń przyblokowa przy ulicy Wyszyńskiego

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – zieleń przy al. Tysiąclecia, zieleń przy ul. Koszarowej i Mieszka I, zieleń przyblokowa przy ulicy Wyszyńskiego has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Horticultural services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – zieleń przy al. Tysiąclecia, zieleń przy ul. Koszarowej i Mieszka I, zieleń przyblokowa przy ulicy Wyszyńskiego
Contract notice
2019/S 043-098132
Poland-Kraśnik
4 Mar 2019
2 Apr 2019
English
Horticultural services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów, podrostów, koszenie – łąki trzęślicowe w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” -- Horticultural services Poland Kompleksowa konserwacja terenów zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym w Lublinie – Rejony I-VI -- Horticultural services Poland Usługi związane z bieżącą konserwacją zieleni i utrzymaniem czystości i porządku zabytkowych terenów zieleni w Białymstoku Poland Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Poland Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze gminy miejskiej Mielec w latach 2021–2022 -- Horticultural services Poland Świadczenie sukcesywnych usług dotyczące realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej na terenie gminy miejskiej Kraków w latach 2021–2024" -- Horticultural services Poland Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach -- Horticultural services Poland Utrzymanie terenów zieleni dzielnicy Ursynów – al. Kasztanowa, Skwer „Złotówki” w rejonie ulic Ekologiczna – Polnej Róży, Zieleniec przy ul. Sępa Szarzyńskiego -- Horticultural services Poland Pielęgnacja i wycinka drzewostanu w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów -- Horticultural services Poland Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze dzielnicy Białołęka Warszawa -- Horticultural services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans