loader

Dostawa zestawów jednorazowych do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych przez okres 36 miesięcy

World Biggest Tenders Source

This tender with title Dostawa zestawów jednorazowych do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych przez okres 36 miesięcy has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Blood bags. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Dostawa zestawów jednorazowych do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych przez okres 36 miesięcy
Contract notice
2019/S 043-097428
Poland-Wrocław
4 Mar 2019
8 Apr 2019
English
Blood bags

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Dostawa pojemników potrójnych góra-dół, pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem in line do KKCz, pojemników transferowych 4 x 300–450 ml, pojemników transferowych pustych 400 ml, pojemników 1 000 m Poland Dostawa pojemników na krew, zestawów medycznych, odczynników laboratoryjnych i kultur mikrobiologicznych -- Blood bags Poland Zadanie 1: Zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu przeznaczonym do użytku klinicznego (FFP) otrzymywanym z krwi pełnej lub aferezy w systemie Mirasol – 6 000 sztuk -- Blood bags Poland Dostawa jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji -- Blood bags Poland Dostawa pojemników do pobierania i przechowywania preparatyki krwi -- Blood bags Poland Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi. -- Blood bags Poland Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie -- Blood bags Poland „Dostawa urządzenia i zestawów do inaktywacji oraz zgrzewarkę do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” -- Blood bags Poland Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz, pojemników potrójnych góra-dół oraz pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem in line do KKCz. -- Blood bags Poland Dostawa jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji oraz dostawa pustych pojemników transferowych -- Blood bags Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans