loader

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie

World Biggest Tenders Source

This tender with title Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Supervision of building work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie
Contract notice
2019/S 041-093360
Poland-Ryki
4 Mar 2019
1 Apr 2019
English
Supervision of building work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Rozbudowa DK Nr 28 Zator–Medyka odc. Przemyśl–Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km... Poland Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów”: Odcinek I, Odcinek II i Odcinek III Poland Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla następującego zadania: „Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - budowa trzech przepustów w Nadleśnictwie Brzozów” Poland Zarządzanie realizacją kontraktu na zaprojektowanie, budowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Poland Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji budowy budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Poland Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odc. witomiński - etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej Poland Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym Poland Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w Radpec S.A. Poland Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na: „Budowa i rozbudową drogi woj. nr 678 ... na odc. Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury – etap I od km 50+165 do km 52+530” Poland „Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Płytnica” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans