loader

Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiorów danych według 3 zadań

World Biggest Tenders Source

This tender with title Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiorów danych według 3 zadań has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Map-making services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiorów danych według 3 zadań
Contract notice
2019/S 041-093065
Poland-Wadowice
4 Mar 2019
1 Apr 2019
English
Map-making services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” - tura VII Poland Digitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin Poland Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie Poland Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB dla obrębów położonych w gminie Wadowice w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” Poland Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB dla miasta Andrychów w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wadowickiego Poland Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim Poland Kompleksowa obsługa geodezyjno–kartograficzna dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Racibórz – Oświęcim" Poland Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla części powiatu oświęcimskiego wraz z wykonaniem uzgodnień zbiorów danych GESUT oraz weryfikacja i poprawa jakości bazy GESUT dla miasta i gminy Kęty Poland Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu PSIP, dotyczącego zadania: Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2018 (II) Poland Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans