loader

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2019 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2019 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Road-repair works. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2019 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Contract notice
2019/S 043-096835
Poland-Lublin
4 Mar 2019
14 Mar 2019
English
Road-repair works

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach. Poland „Budowa wodospustów, dylowanki i przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji ...” Poland Roboty w zakresie nakładek, remontów cząstkowych oraz oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań Poland Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta Gdańska - III Obszary Poland Budowa skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie i likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w km: 95,136; 98,564; 142,850; 149,500 Poland Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII Poland Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III. Poland Remont i utrzymanie dróg na terenie Miasta Gdańska z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych - 3 Obszary Poland Poland-Lublin: Road-repair works Poland Poland-Dąbrowa Tarnowska: Forestry services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans